Σχετικά με το Έργο

Το “Gymkhana 5.0: Πολιτιστική κληρονομιά για νέους” είναι ένα έργο που στοχεύει στην επέκταση της εκπαίδευσης της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μεταξύ των νέων, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (πρόσφυγες και μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άτομα με κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, κ.λπ.). , μέσω της ανάπτυξης, του πειραματισμού και της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που βασίζονται στη χρήση του gamification, μια τεχνική μάθησης που μετακινεί τη μηχανική των παιχνιδιών στον εκπαιδευτικό-επαγγελματικό τομέα προκειμένου να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, είτε για να απορροφηθούν καλύτερα κάποιες γνώσεις ή να βελτιώσει κάποια δεξιότητα . Αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι, που δημιουργήθηκαν μέσω της διακρατικής και διατομεακής ευρωπαϊκής συνεργασίας, θα ενσωματώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εστιάζοντας στην προώθηση ενός εργαλείου που προωθεί την εκπαίδευση της κληρονομιάς, παρακινεί τους νέους να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και δημιουργεί νέα εργαλεία για τη νεολαία εργαζομένων, εκπαιδευτών και επαγγελματιών σχετικά με αυτό το θέμα. Μεταξύ των κύριων στόχων του έργου υπάρχει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών για νέους. Το αποτέλεσμα που θα επιτύχει το έργο θα είναι η δημιουργία του “Gymkhana 5.0: εκπαιδευτικό παιχνίδι”. Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού παιχνιδιού που αναπτύχθηκε μέσω μιας προσβάσιμης εφαρμογής για κινητά (APP) είναι να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείο μέσω του gamification που διευκολύνει τη γνώση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και της πολιτιστικής εκπαίδευσης στον τομέα της νεολαίας, προκειμένου να προωθηθεί η μάθηση και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε νέους, ειδικά σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους. Η διάρκεια του έργου θα είναι 20 μήνες, από 20/12/2019 έως 19/08/2021.

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: – να αυξήσει την εκπαίδευση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς στη νεολαία, ιδίως στη νεολαία με λιγότερες ευκαιρίες – να δημιουργήσει νέα εργαλεία για νέους εργαζόμενους, εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας μέσω του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα εστιάζεται στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση κληρονομιάς. – να αναπτύξουμε καινοτόμες μεθόδους βασισμένες στη χρήση του gamification που θα ενσωματώνουν δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική μας κληρονομιά – προώθηση της οργανωτικής ανάπτυξης 5 ιδρυμάτων με διαφορετικές προηγούμενες εμπειρίες, τόσο πολιτιστικής, και ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τους μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης της πνευματικής παραγωγής και της καινοτόμου μεθοδολογίας εργασίας που δημιουργήθηκε στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Το GYMKHANA συγκεντρώνει 5 συνεργάτες από διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος με δεξιότητες και απαραίτητο υπόβαθρο. Συντονιστής είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Castilla y León, που πραγματοποιεί πολλές δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και να αυξήσουν τις δεξιότητές τους μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Εκτός από τον συντονιστή, η συνεργασία σχηματίζεται από:

-Aspaym Castilla y León Foundation: Το Aspaym έχει εκτεταμένη εμπειρία με άτομα με σωματική αναπηρία, πραγματοποιώντας εργαστήρια με διαφορετικές μεθοδολογίες για την προώθηση της ένταξης και τη βελτίωση των αισθητηριακών ικανοτήτων και ευεξίας αυτών των νέων. – Rosto Solidario: Έχει εκτεταμένες γνώσεις σε συνεργασία με άτομα με γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια και προβλήματα με άτομα με ειδικές ανάγκες σχετικά με τη μάθηση.

– CEIPES: Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που εδρεύει στο Παλέρμο και δραστηριοποιείται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποιώντας κοινωνικά προγράμματα σε ορισμένες από τις φτωχότερες γειτονιές του Παλέρμο.

– Οργανισμός Νεολαίας Dione: Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, προωθώντας την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση και συμμετοχή.

Download the app here

Εάν η εφαρμογή Gymkhana δεν είναι αρκετή, μπορείτε να βρείτε νέα μέρη για να ανακαλύψετε σε αυτήν την ενότητα 

Νέα

Συμμετέχοντες οργανισμοί